Spolupráca študentov, podnikov a vysokých škol

Spolupráca SOPK s Regionální hospodářskou komorou Brno ponúka významné príležitosti pre podniky a pre zamestnávanie kvalifikovaných absolventov.
Uvedený komunikačný portál je zameraný na spoluprácu a poskytovanie informácií medzi obchodnými komorami ako i komunikačnú platformu pre spoluprácu medzi podnikateľmi, študentmi a absolventmi v česko-slovenskom prihraničí. Uvedená platforma bude nápomocná podnikom pri hľadaní kvalifikovaných zamestnancov a študentom pri hľadaní vhodného zamestnania, prípadne pri založení podniku.


Komunikačné siete S1, S2 a S3 ponúkajú on-line spoluprácu medzi podnikateľmi, študentmi a absolventmi v česko-slovenskom prihraničí

Kontaktné údaje:
Trenčianska regionálna komora SOPK, Jilemnického 2, Trenčín,
tel.: 00421 32 6523834; sopkrktn@sopk.sk
Bližšie informácie: www.tn.sopk.sk;
Registrácia: www.youth4region.sk

Na realizácii sa podieľajú: Regionální hospodářska komora Brno; Mendelova univerzita Brno-Fakulta regionálního rozvoje a medzinárodních studií, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Materiálovotechnologická fakulta STU Trnava s Detašovaným pracoviskom Dubnica nad Váhom, Slovenská obchodná a priemyselná komora.
Projekt „Podnikáme bez hraníc“ č.p.: 2242032002501 Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR ČR 2007-2013.